10:17 AM
Prof. Nicolae Georgescu – CV5AE, YR5AE, YO9AJH


Liceul Dimitrie Barbu Ştirbey (1931)

 

     Date biografice consemnate în Volumul:  ’’Liceul Nicolae Grigorescu 1919-1994’’, autor prof. Gh. Stanciu, volum aflat în Arhiva Colegiului Nicolae Grigorescu din Câmpina.

      Nicolae Georgescu a fost profesor de geografie şi fizică la Liceul Nicoale Grigorescu între anii 1946-1964. S-a născut în anul 1903 în Târgovişte, a terminat cursul liceal la liceul de băieţi din Câmpina, promoţia 1924, secţia fără frecvenţă şi a studiat geografia la Universitatea din Bucureşti. După terminarea studiilor universitare a îndeplinit funcţia de şef al staţiei meteorologice din Predeal. În 1946 s-a stabilit la Câmpina în calitate de profesor de geografie la Liceul de băieţi ’’D.B. Ştirbey’’.

    Nicolae Georgescu a avut cunoştinţe şi deprinderi practice de lucru în numeroase ramuri ale ştiinţei şi tehnicii: geografie, fizică, meteorologie, radiotelegrafie, radiotehnică, electrotehnică şi altele, dobândite prin şcoli de calificare post-universitare.

   Ca profesor de geografie s-a remarcat prin: calitatea şi actualitatea informaţiilor, corelarea cunoştinţelor şi sensibilizarea elevilor în problemele referitoare la ocrotirea naturii.

      Fiind un cunoscător al geografiei ţării noastre şi un pasionat călător pe ’’drumuri de munte’’, el a urmărit să transmită elevilor şi nu numai cunoştinţe, dar şi dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de frumuseţile naturii şi a interesului pentru drumeţie, organizând şi excursii cu elevii în munţii Bucegi.

     Nicolae Georgescu a fost un entuziast adept al politehnzării învăţământului şi al modernizării bazei materiale a procesului de învăţământ. El a conceput şi construit cu elevii numeroase dispozitive şi aparate în laboratorul de fizică, a înfiinţat cercuri tehnice, a sprijinit acţiunea de radioficare a şcolii şi de înzestrare cu staţie de radioamplificare şi mijloace audio-vizuale, folosite în scopuri didactice (televizor, magnetofon etc.). Tot acum (anul 1959) a înfiinţat şi un laborator de fotografie, cu mijloace proprii, iniţiind elevii în tehnica developarii şi copierii clişeelor.

     Nicolae Georgescu a organizat şi condus primele cursuri de radiotelegrafie şi radiotehnica la Casa Pionierilor din Câmpina.

   Lucrând cu elevii şi iniţiindu-i în ramurile noi ale tehnicii, Nicolae Georgescu a contribuit la dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor pentru tehnică şi la orientarea profesională a tinerilor.

     Nicolae Georgescu s-a bucurat de simpatia şi respectul unanim al cadrelor didactice, al elevilor şi părinţilor. A fost un om sociabil, amabil şi politicos, un profesor apropiat de elevi şi generos. El a ieşit la pensie în anul 1964 şi a decedat în anul 1979.

Din arhiva lui Lucian Băleanu YO9IF

 

     În revista Radiocomunicaţii şi Radioamatorism Nr.1 din 2004 la pagina 2 găsim un articol în memoria lui Nicolae Georgescu – pionier al radioamatorismului românesc – documente, cercetări, relatări.

Call Book ROMANIA – YR 5 1939

 

 

Declaraţie.

Subsemnatul declar pe cuvânt de onoare că datele cuprinse în această declaraţie sunt reale şi exacte.

Data: 23 august 1939. Domiciliat în Predeal Str. Erou Serg. Vidrighinescu (fosta Piata Mare până prin 37-38) nr.89Bis. Şef al Postului TFF Predeal al Direcţiei Aviaţiei Civile.

Grad in Armata: Sublocotenent de rezervă.

Unitatea Centrul de Instrucţie Aeronautic Bucuresti. Radioamator din 1932 cu indicativul YR5AE.

Lucrase cu Australia, Noua Zeelanda, USA, Canada, Ecuador, Egipt, Palestina, toata Europa, etc. Cca 500 QSO-uri.

Emiţător cu un singur etaj – Oscilator tip. Rev. Feed Back, cu o lampă Marconi MT5. Antenă filară 21m lungime, la cca 10m înălţime. Input 20W. Alimentare de la reţeaua de curent alternativ. Numai CW. Receptorul Schnell 0-V-1 alimentat la baterii.

Se angaja la următoarele:

1. Comunic imediat Asociaţiei schimbarea adresei

2. Comunic imediat Asociaţiei orice schimbare importantă făcută instalaţiei.

3. Comunic imediat Asociaţiei orice emisiune suspectă auzită în eter.

4. Lucrez cu YR-i numai comunicaţi de Asociaţie.

5. Trimit la 15 ale fiecărei luni copia carnetului de lucru.

6. Să răspund la chemările Asociaţiei pentru conlucrare cu Autorităţile.

La 21 februarie 1936 a completat şi o adeziune pentru asociaţia ce urma să se înfiinţeze. Este vorba de Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte. Locuia atunci tot în Predeal pe str. Radio-Meteor – deci la staţie. Aceste adeziuni au fost adunate de Florian Dinescu YR5FD.

Lucian – YO9IF consemna:

’’După cum am promis, am intrat în posesia unei note biografice pentru primul meu profesor de radio, Nicolae Georgescu ex. CV5AE, YR5AE şi YO9AJH, de la Casa Pionierilor, care va împlini în 2004, 50 de ani de activitate.

Când s-a deschis în 1954, eu eram elev în clasa a VI-a. Acolo, la cercul de Fizică, am învăţat primele litere din alfabetul Morse, cu un claxon de maşina şi am construit prima galenă, împreună cu actualii: YO9IE, YO3EM, YO3AWT, YO9ALY, YO9BCZ, etc. Profesorul N. Georgescu, cunoscându-se prin intermediul AVSAP-ului cu YO9WL, ne-a dus şi pe noi acolo şi astfel nea Nita a devenit ’’tatăl nostru’’ în materie de radioamatorism.

Prof. N. Georgescu a reusit mai târziu să primească autorizaţie şi indicativ cu 3 litere – YO9AJH – deoarece avea origine sănătoasă. Tatal său fusese ofiţer în vechea armată. Cel care mi-a dat nota biografică (fost director al Colegiului N. Grigorescu şi cumnatul lui în acelaşi timp), crede că are chiar o bandă magnetică cu vocea şi informaţii despre N. Georgescu.

73 Lucian YO9IF’’

Vizualizări: 360 | Adăugat de: YO9IGS | Evaluare: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar